Font size

-A+
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลิฟวิ่งเวล โทร.02-587-0167, 084-155-3908

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบค้างคืน และอยู่ประจำ บริการห้องพัก ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย มีสถานที่พัก ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ เหมาะสำหรับผู้สูงวัย มีทีมแพทย์ พยาบาลทางด้านกายภาพบำบัด/สมองและระบบประสาทดูแล ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีสวนหย่อมด้านหลังเพื่อความเพลิดเพลินแก่ผู้อาศัย


เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ เส้นเลือดในสมองตีบ โดยทีมแพทย์และผู้ชำนาญการ

 

บ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล

พร้อมเปิดให้การบริการแล้ววันนี้ มีพยาบาลให้การดูแลเยี่ยมอาการ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์ที่ปรึกษาด้านสมองและกายภาพบำบัด สามารถให้การกายภาพพื้นฐานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ มีอุปกรณ์ และการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ห้องน้ำได้รับการออกแบบเฉพาะให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว พร้อมรองรับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อัมพฤกษ์ โรคทางสมอง อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ตลอดจนผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมสำหรับผู้ป่วยที่พึ่งออกจากโรงพยาบาล ผู้ที่ต้องการช่วยดูดเสมหะทำแผล การให้อาหารทางสายยาง และการดูแลช่องเจาะคอ มีห้องหลายรูปแบบ และขนาดพร้อมให้บริการ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย